• White Spotify Icon
 • White Bandcamp Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon


encrypter
southbound placoderm EP
 
Release date: Nov 29 2020 ~ SA 03


molotov ape ~ tacawaca EP 
Release date: Dec 4 2020 ~ SA R1

 • White Spotify Icon
 • White Bandcamp Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon
 • White Spotify Icon
 • White Bandcamp Icon
 • White Instagram Icon


seq arp ~ decapod EP 
Release date: Feb 28 2019 ~ SA 02

 • White Spotify Icon
 • White Bandcamp Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

encrypter - Trawl EP 
Release date: Oct 26 2018 ~ SA 01


encrypter
southbound placoderm EP
 
Release date: Nov 29 2020 ~ SA 03

 • White Spotify Icon
 • White Bandcamp Icon
 • White Instagram Icon